Κύματα (Γ' τάξη - Κεφ. 5)

Κύματα (Κεφ. 5)

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρακάτω προσομοιώσεις. (Aπό την εκπαιδευτική ιστοσελίδα Φωτόδεντρο )

Εγκάρσιο κύμα

Διάμηκες κύμα

Δημιουργία τσουνάμι λόγω υποθαλάσσιου σεισμού

Ηχητικά κύματα

Χροιά του ήχου

http://www.youtube.com/watch?v=7nS_aR8XX_U