Πρόγραμμα προαγωγικών - απολυτήριων εξετάσεων Ιουνίου 2022

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου 2022 ξεκινούν την Τετάρτη 1 Ιουνίου. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των εξετάσεων από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Πρόγραμμα προαγωγικών - απολυτήριων εξετάσεων Ιουνίου 2022