Υπεύθυνες δηλώσεις και προγράμματα ημερησίων εκδρομών 2022

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα κατατίθενται στο σχολείο είτε αυτοπροσώπως ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας gov.gr

Υπεύθυνη δήλωση ημερήσιας εκδρομής Β΄ τάξης στο Σούνιο - Λαύριο:
Σούνιο-Λαύριο (pdf)      Σούνιο-Λαύριο (docx)

 Υπεύθυνη δήλωση ημερήσιας εκδρομής Γ΄ τάξης στο Ναύπλιο:
Ναύπλιο (pdf)        Ναύπλιο (docx)

Προγράμματων ημερησίων εκδρομών