Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Σάββατο 2/4/2022 το σχολείο θα αναχωρήσει με πρόγραμμα Erasmus+ για την Πολωνία και θα επιστρέψει την Τετάρτη 13/4/2022. Ο τίτλος του προγράμματος είναι "Οι μαθητές ως πρεσβευτές για το πράσινο μέλλον - ανταλλαγή με έμφαση στο περιβάλλον".

Οι μαθητές μας θα προβάλουν στους μαθητές του Πολωνικού σχολείου τις ακόλουθες παρουσιάσεις προκειμένου να τους ενημερώσουν για τον Πολιτισμό της Ελλάδας.

Παρουσίαση 1

Παρουσίαση 2