Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία ? Η Θερμική Ισορροπία (Α' τάξη - Φ.Ε. 5)

Φύλλο Εργασίας 5

Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία ? Η Θερμική Ισορροπία

Με αυτό το φύλλο εργασίας σχετίζεται το παράρτημα του βιβλίου «Ο μικρόΚοσμος συγκροτεί και εξηγεί το ΜακρόΚοσμο». Μπορείς να αποκτήσεις μια εικόνα του μικρόκοσμου μέσα από την προσομοίωση που θα βρεις στον παρακάτω σύνδεσμο. Χρησιμοποίησε το νερό σαν αρχικό υλικό. Πρόσεξε γιατί η θερμοκρασία δεν είναι σε βαθμούς Κελσίου αλλά σε Κέλβιν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσεις τον αριθμό 273, από τη θερμοκρασία που αναγράφεται , για να βρεις την αντίστοιχη σε βαθμούς Κελσίου.

http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter-basics