Κατάργηση ομάδων διαλειμμάτων από τη Δευτέρα 14/3/2022

Aπό τη Δευτέρα 14/3/2022 όλα τα τμήματα θα έχουν κοινά διαλείμματα. Το πρόγραμμα των διδακτικών ωρών θα είναι το ακόλουθο:

 

Διδακτική ώρα Διάρκεια
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:40 - 13:25
13:30 - 14:10