Εγγραφές μαθητών/ μαθητριών στην Α' τάξη για το σχ. έτος 2021-22

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι για να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών από το Δημοτικό στην Α΄ γυμνασίου, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

α) Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνα, e-mail, διεύθυνση κατοικίας ). (Κατεβάστε το Υπεύθυνη Δήλωση από εδώ)

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από τον ιατρό που παρακολουθεί το παιδί. (Κατεβάστε το ΑΔΥΜ από εδώ)

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αποστείλετε την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά θα πρέπει αυτή να φέρει το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ) ή να έχει εκδοθεί μέσω της διαδικασίας "Έκδοση υπέυθυνης δήλωσης" από την ιστοσελίδα www.gov.gr.