Απολύμανση σχολικής μονάδας

Στις 31/11/2021 διενεργήθηκε απολύμανση σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα.

Πιστοποιητικό απολύμανσης