Εγγραφή και σύνδεση μαθητή στην η–τάξη (e-class)

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να εγγράψουν τους μαθητές στην η–τάξη (e-class) μέσω του συνδέσμου https://register.sch.gr/students/. Κατά τη διαδικασία εγγραφής θα χρειαστεί ο Αριθμός Μητρώου μαθητή, τον οποίο μπορούν να τον πληροφορηθούν επικοινωνώντας με το σχολείο τηλεφωνικά ή μέσω email. Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής θα αποδοθεί στον μαθητή όνομα χρήστη (user name) και θα οριστεί κωδικός πρόσβασης (password). Στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση στην η–τάξη (e-class) μέσω της ηλ. διεύθυνσης https://eclass.sch.gr/.

Αν ένας μαθητής έχει ήδη εγγραφεί στην η–τάξη (e-class) (πχ από προηγούμενη σχολική χρονιά) τότε διαθέτει όνομα χρήστη (user name) και κωδικό πρόσβασης (password).

  • Στην περίπτωση που έχει ξεχάσει τον κωδικό θα πρέπει να κάνει ανάκτηση κωδικού μέσω της ηλ. διεύθυνσης https://register.sch.gr/password/reset_password/.
  • Στην περίπτωση που έχει ξεχάσει και το όνομα χρήστη (user name) θα πρέπει ο γονέας/κηδεμόνας του να ενημερώσει με e-mail το σχολείο προκειμένου να του σταλούν τα στοιχεία του λογαριασμού. (Προσοχή!! Η επικοινωνία θα πρέπει να γίνει μέσω του email που έχει δηλώσει ο γονέας στο σχολείο ως email επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να διασταυρωθεί η ταυτότητα του αποστολέα)