Μαθητικές κοινότητες και μαθητικά συμβούλια- Εκλογές 5μελών συμβουλίων και 15μελούς

Τη Δευτέρα 12/10/2020 ξεκινούν οι διαδικασίες εκλογής 5μελών συμβουλίων και στη συνέχεια θα εκλεγεί το 15μελές. Προκειμένου να ενημερωθούν γονείς και μαθητές για τις λεγόμενες "μαθητικές κοινότητες" αναρτάμε τον  σχετικό νόμο και ορισμένα επεξηγηματικά κείμενα.

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Γλωσσάρι για τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων Aριθ. 23.613/6/Γ2/4094/86 (ΦΕΚ – 619 Β/25-9-86)