Διαδικασίας ολοκλήρωσης εγγραφής μαθητών στην Α' γυμνασίου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των μαθητών από το Δημοτικό στην Α΄ γυμνασίου, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από τον ιατρό που παρακολουθεί το παιδί. (Κατεβάστε το ΑΔΥΜ από εδώ)

β) Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση κατοικίας, e-mail, τηλέφωνα). (Κατεβάστε το Υπεύθυνη Δήλωση από εδώ)