Ανάρτηση αποτελεσμάτων σχολικής χρονιάς 2019-2020

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των μαθητών που απορρίπτονται ή παραπέμπντονται για την εξεταστική περίοδου του Σεπτεμβρίου.