Σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων. Ακολουθήστε: Το σχολείο μας - Πρόγραμμα μαθημάτων

Σύντομος οδηγός σύνδεσης μαθητή στην πλατφόρμα Webex

----

Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία στο "μενού" της ιστοσελίδας μας με τίτλο "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση".

(βλέπε αριστερά και κάτω)

Θα αναρτώνται, προοδευτικά, τεχνικές οδηγίες ή βοηθητικό υλικό για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το υλικό θα απευθύνεται στους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

 Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης ενόψει των εγγραφών μαθητών στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ)

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών της Γ' τάξης να συμπληρώσουν την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση ενόψει των εγγραφών των μαθητών στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ).
Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ώστε να πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
Η υπεύθυνη δήλωση μαζί με το πιστοποιητικό διεύθυνσης κατοικίας θα πρέπει να παραδοθούν στο σχολείο το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27/2/2020.

Υπεύθυνη δήλωση