Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Τη Δευτέρα 24/2 τα τμήματα Α3 και Β5 θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 6ης ώρας (13:25).Πρόσκληση των Γονέων των Β' και Γ' τάξεων σε συνάντηση την Τετάρτη 13/11/2019

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών των Β' και Γ' τάξεων, σας προσκαλούμε την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 στις 18:00, σε συνάντηση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας, προκειμένου να ενημερωθείτε από τη Διεύθυνση για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και από τους εκπαιδευτικούς για το περιεχόμενο, τους στόχους, τον τρόπο εργασίας και τη διαδικασία της αξιολόγησης όσον αφορά τα γνωστικά τους αντικείμενα.

Θεωρούμε ότι η παρουσία σας είναι απαραίτητη για την καλή πρόοδο των παιδιών και την ομαλή λειτουργία του Σχολείου.