Την Πέμπτη 14/11/2019 τα τμήματα Α2, Α3, Γ2, Γ4 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 5ης ώρας, δηλαδή στις 12:35.Πράξη αλληλεγγύης των μαθητών του Σχολείου μας

Οι μαθητές του σχολείου μας ευαισθητοποιήθηκαν από την περίπτωση του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ και συγκέντρωσαν χρήματα με σκοπό να συνεισφέρουν στα έξοδα της νοσηλείας του. Τα χρήματα κατατέθηκα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Γραμμάτιο είσπραξης.