Την Πέμπτη 14/11/2019 τα τμήματα Α2, Α3, Γ2, Γ4 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 5ης ώρας, δηλαδή στις 12:35.Ηλεκτρονική ενημέρωση Γονέων

Παρακαλούνται οι γονείς που δε λαμβάνουν από το σχολείο ηλεκτρονική ενημέρωση (email) να επικοινωνήσουν με το σχολείο.