Σχολικός Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Όλοι οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου δέκα λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων. Με την έναρξη της προσευχής η πόρτα της αυλής κλείνει και παραμένει κλειστή κατά τη διάρκεια της προσευχής. Μετά το τέλος της προσευχής η πόρτα ανοίγει πάλι για 3 λεπτά και στη συνέχεια κλείνει. Οι αργοπορημένοι μαθητές οφείλουν να περάσουν από τη διεύθυνση για να τους δοθεί άδεια εισόδου, παίρνουν απουσία και κατά το μέτρο του δυνατού ειδοποιούνται οι γονείς τους. Αν όμως η αργοπορία είναι δικαιολογημένη , τότε οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν το σχολείο. Μετά την έναρξη των μαθημάτων η πόρτα της αυλής κλείνει για να ανοίξει πάλι στο σχόλασμα.

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Τα μαθήματα στο Γυμνάσιο είναι υποχρεωτικά. Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μια απουσία. Οι μαθητές δεν πρέπει να απουσιάζουν, εκτός εάν είναι άρρωστοι ή έχουν σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Οι απουσίες δεν μπορούν να ξεπεράσουν συνολικά τις 114. Αν κάποιος μαθητής ξεπεράσει τις 30 απουσίες , ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει με e-mail ή επιστολή τους γονείς του μαθητή.


Νομικό Πλαίσιο για τις απουσίες


1. Οι απουσίες υπολογίζονται κάθε διδακτική ώρα, δηλαδή αν κάποιος απουσιάσει μία ημέρα κατά την οποία έχει έξι ώρες μάθημα, παίρνει έξι απουσίες. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν την ημέρα αυτή το τμήμα δεν κάνει μάθημα αλλά υπάρχει κάποια εκδήλωση (μορφωτική επίσκεψη, γιορτή κλπ).
2. Οι απουσίες, με βάση την υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120/23-1-18 παύουν να διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Κατά συνέπεια η διαδικασία δικαιολόγησης δεν ισχύει.
3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται ο χαρακτηρισμός της φοίτησης ανάλογα με τον αριθμό των απουσιών που έχει πραγματοποιήσει o μαθητής. Συγκεκριμένα η φοίτηση είναι:
επαρκής, οπότε συμμετέχει κανονικά στις εξετάσεις του Ιουνίου, αν έχει μέχρι 114 απουσίες.
ανεπαρκής, οπότε την επόμενη σχολική χρονιά παρακολουθεί την ίδια τάξη (ακόμα και αν φοιτά στην τρίτη γυμνασίου), αν έχει περισσότερες από 114 απουσίες.
4. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ή μαθήτρια αντιμετωπίσει σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο απαιτήσει μεγάλο διάστημα ανάρρωσης, είναι δυνατόν να μην προσμετρηθούν απουσίες για διάστημα το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 20 ημέρες.

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου προσεκτικά και πολιτισμένα. Διατηρούν την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτήριο, ρίχνουν τα απορρίμματα στους κάδους και τα καλάθια και δεν γράφουν στους τοίχους και τα θρανία. Προσέχουν το σχολείο και τον εξοπλισμό του και δεν προκαλούν ζημιές και καταστροφές με οποιοδήποτε τρόπο.

 

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1.Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.
Σε περίπτωση ανάγκης, οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του σχολείου και να τηλεφωνούν στους γονείς τους.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δεν ακολουθούν τους κανόνες του σχολείου και δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους (παρά τις υποδείξεις των καθηγητών), ο Σύλλογος Διδασκόντων/ ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία μπορεί να είναι:

α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. Κάθε τιμωρία καταγράφεται και αυτό μπορεί να επηρεάσει το χαρακτηρισμό της διαγωγής του μαθητή.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι γονείς των μαθητών έχουν την ευθύνη για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των παιδιών τους. Πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο και δικαιούνται να έχουν λεπτομερή, υπεύθυνη και διαρκή ενημέρωση από την Διεύθυνση και τους καθηγητές του σχολείου. Το σχολείο καταρτίζει πρόγραμμα εβδομαδιαίων συναντήσεων ενημέρωσης των γονέων. Οι τρεις τακτικές ενημερώσεις για τη φοίτηση και την επίδοση των μαθητών είναι μετά το τέλος των 2 τετραμήνων και των εξετάσεων του Ιουνίου.
Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι γόνιμη και εποικοδομητική όταν δεν εστιάζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση και ειδικά στη βαθμολογία, αλλά επικεντρώνεται στη συνολική στάση του παιδιού μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολείο, στις κλίσεις του, στα σημεία τα οποία πρέπει να βελτιώσει και συνολικότερα στο μαθησιακό του προφίλ.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.Οι μαθητές πρέπει να φέρονται με ευγένεια και σεβασμό τόσο στους καθηγητές τους όσο και στους συμμαθητές τους .Πρέπει να αποφεύγουν τις διενέξεις και τις συγκρούσεις μεταξύ τους και να λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο και αλληλοκατανόηση. Δεν βρίζουν και δεν χειροδικούν. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητούν την βοήθεια του εφημερεύοντα καθηγητή , του υπεύθυνου καθηγητή ή τέλος του διευθυντή.
2.Η εμφάνιση και το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να ταιριάζει στη μαθητική τους ιδιότητα . Δεν πρέπει να είναι προκλητική και να προκαλεί το κοινό αίσθημα καθηγητών και συμμαθητών , γιατί το σχολείο είναι χώρος πνευματικής καλλιέργειας και όχι επίδειξης.
3 .Είναι ήσυχοι κατά την ώρα του μαθήματος και παρακολουθούν το μάθημα χωρίς να ενοχλούν τον καθηγητή και τους συμμαθητές τους. Μιλούν μόνο όταν πάρουν την άδεια από τον καθηγητή. Φέρουν πάντα τα βιβλία και τα τετράδια για το μάθημα και δεν τα μουτζουρώνουν.
4.Στα διαλείμματα δεν παραμένουν στους ορόφους αλλά κατεβαίνουν άμεσα στο προαύλιο. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και οποιοδήποτε άλλο άθλημα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
5. Μετά το τέλος του διαλείμματος πηγαίνουν στην τάξη και περιμένουν τον καθηγητή τους για το μάθημα, χωρίς να κάνουν φασαρία. Μετά το πέρας του διαλείμματος οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στην τάξη εγκαίρως.
6.Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής φορούν υποχρεωτικά αθλητικά παπούτσια και αθλητική φόρμα.
7.Για την ομαλή σχολική ζωή οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες: Μάθημα, σχολικές γιορτές, περιπάτους, εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ
8. Με λίγα λόγια οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται πολιτισμένα και με πειθαρχία. Να ακολουθούν τους κανόνες του σχολείου και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των καθηγητών.

Στο σχολείο πρέπει να επικρατεί κλίμα ελευθερίας , δημοκρατίας, πολιτισμού και συνεργασίας. Οι καθηγητές προσπαθούν να είναι κοντά στους μαθητές, να μην κάνουν διακρίσεις , να σέβονται την προσωπικότητα των μαθητών και να τους αντιμετωπίζουν με επιείκεια και κατανόηση .Και αν κάτι δεν πάει καλά, μαθητές και καθηγητές μέσα από τον διάλογο και τον αλληλοσεβασμό θα βρουν τη λύση.

Τέλος, το γραφείο του Διευθυντή είναι πάντα ανοιχτό για όλους τους μαθητές και τους γονείς για οποιοδήποτε θέμα.

 

Κατεβάστε τον κανονισμό πατώντας εδώ