Πρόγραμμα μαθημάτων από 18 - 5 -2020 (Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπο - ομάδα στην οποία ανήκει ο κάθε μαθητής)

 

Το κυλικείο του σχολείου, σύμφωνα με οδηγία του Υπ. Παιδείας,

θα είναι κλειστό.

 

Για την αποφυγή συνωστισμού, η είσοδος στο σχολείο θα γίνεται παράλληλα από τις εισόδους της οδού Χατζηαποστόλου και της οδού Βίωνος (πεζόδρομος)Δραστηριότητες και προσομοιώσεις που προτείνονται για το μάθημα της Χημείας της Β' τάξης

1.1. Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε
Ωφέλιμες και βλαβερές χρήσεις χημικών προϊόντων»
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8391?locale=el
Μια μέρα χωρίς Χημεία http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/591

1.2 Καταστάσεις των υλικών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1452?locale=el

Εξάχνωση - Απόθεση https://www.youtube.com/watch?v=YH2Lfc1KLQE

2.3. Περιεκτικότητα διαλύματος – Εκφράσεις περιεκτικότητας
«Παρασκευή διαλύματος ζάχαρης»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1451,
«Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7517 ,
«Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7516

2.6 Διάσπαση του νερού - Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8390?locale=el,

2.8 Άτομα και μόρια
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-molecule

2.9 Υποατομικά σωματίδια – Ιόντα
http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
https://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom

2.7. Χημική αντίδραση
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8702
Καύσεις υδρογονανθράκων http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/79777

3.1 Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, 3.2 Οξυγόνο και 3.3 Διοξείδιο του άνθρακα
Ο αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1430
Κηροσβέστες http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/854
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/801