Εγγραφές μαθητών Α΄ Γυμνασίου

Παρακαλούνται οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών της Α' Γυμνασίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών, να προσέλθουν στη γραμματεία του σχολείου και να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, e-mail).
Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές της Α' Γυμνασίου πρέπει να προσκομίσουν Ατομικό Δελτίο Υγείας.
Τα παραπάνω έγγραφα μπορείτε να τα κατεβάσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους:
Υπεύθυνη δήλωση
Ατομικό Δελτίο Υγείας