Παράταση προθεσμίας της Β’φάσης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής σε δημόσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η προθεσμία της Β’φάσης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής σε δημόσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 23:59.