Την Πέμπτη 14/11/2019 τα τμήματα Α2, Α3, Γ2, Γ4 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 5ης ώρας, δηλαδή στις 12:35.Παράταση προθεσμίας της Β’φάσης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής σε δημόσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η προθεσμία της Β’φάσης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής σε δημόσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 23:59.