Την Πέμπτη 14/11/2019 τα τμήματα Α2, Α3, Γ2, Γ4 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 5ης ώρας, δηλαδή στις 12:35.Προγράμματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019

Για το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Απολυτήριων Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019 πατήστε εδώ.

 

Για το πρόγραμμα των Εξετάσεων κατ' ιδίαν διδαχθέντων Σεπτεμβρίου 2019 πατήστε εδώ.