Την Πέμπτη 14/11/2019 τα τμήματα Α2, Α3, Γ2, Γ4 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 5ης ώρας, δηλαδή στις 12:35.Εφημερία του σχολείου για τους θερινούς μήνες 2019

Κατά τους θερινούς μήνες το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Παρασκευή από 8:30 μέχρι 14:00. Εξαίρεση αποτελεί η εφημερία στις 5/7/2019 κατά  την οποία το σχολείο θα είναι κλειστό λόγω εκλογών. Η εφημερία αυτή θα παραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Πέμπτη 4/7/2019.