Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Βιβλιοπροτάσεις

Προτείνονται καλοκαιρινά αναγνώσματα, αρκεί να πατήσετε εδώ.