Την Πέμπτη 14/11/2019 τα τμήματα Α2, Α3, Γ2, Γ4 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 5ης ώρας, δηλαδή στις 12:35.Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Οι μαθητές που παραπέμπονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε αυτά.