Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Οι μαθητές που παραπέμπονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε αυτά.