Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Οι μαθητές που παραπέμπονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε αυτά.