Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Τη Δευτέρα 24/2 τα τμήματα Α3 και Β5 θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 6ης ώρας (13:25).Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Οι μαθητές που παραπέμπονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε αυτά.