Προαγωγικές απολυτήριες εξετάσεις 2019

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και την ύλη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων της 1ης περιόδου Ιουνίου 2019.

 

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

 

Για την ύλη της Α' τάξη πατήστε εδώ.

Για την ύλη της Β' τάξης πατήστε εδώ.

Για την ύλη της Γ' τάξης πατήστε εδώ.

 

Ειδικότερα, για τους κατ' ιδίαν διδαχθέντες της Β' τάξης:

Η ύλη για τα μαθήματα της Β' και της Γ' ομάδας των κατ' ιδίαν διδαχθέντων εδώ.

Πρόγραμμα εξετάσεων κατ' ιδίαν διδαχθέντων εδώ.