Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Τη Δευτέρα 24/2 τα τμήματα Α3 και Β5 θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 6ης ώρας (13:25).Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Α' Γυμνασίου

Για τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας Α' Γυμνασίου πατήστε εδώ