Πρόγραμμα μαθημάτων Δευτέρας 1/10/2018

Τη Δευτέρα 1/10/2018 όλα τα τμήματα θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 6ης ώρας δηλαδή στις 13:25.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ακριβές πρόγραμμα.