Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Πρόγραμμα μαθημάτων Δευτέρας 1/10/2018

Τη Δευτέρα 1/10/2018 όλα τα τμήματα θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 6ης ώρας δηλαδή στις 13:25.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ακριβές πρόγραμμα.