Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 28/9/2018

Με αποφάση της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή 28/9/2018 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.