Την Πέμπτη 14/11/2019 τα τμήματα Α2, Α3, Γ2, Γ4 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 5ης ώρας, δηλαδή στις 12:35.Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 28/9/2018

Με αποφάση της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή 28/9/2018 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.