Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Τετάρτη 26/9/2018 λήξη ωραρίου στις 12:35

Την Τετάρτη 26/9/2018 τα μαθήματα όλων των τμημάτων θα λήξουν μετά το πέρας της 5ης ώρας, δηλαδή στις 12:35.