Προαγωγικές απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου 2018

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και την ύλη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων της 1ης περιόδου Ιουνίου 2018.

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ ...

Για την ύλη της Α' τάξη πατήστε εδώ ...

Για την ύλη της Β' τάξης πατήστε εδώ ...

Για την ύλη της Γ' τάξης πατήστε εδώ ...