Ρομποτική - Πειράματα Φυσικών Επιστημών

Στο σχολείο μας έχει συγκροτηθεί μαθητική ομάδα Ρομποτικής - Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών η οποία επιβλέπεται και καθοδηγείται από τους εκπαιδευτικούς Θ. Κρεμιώτη και Κ. Βρεττό.