Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Επίδοση ελέγχων α' τετραμήνου

    Καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών/ριών την Πέμπτη 8-2-2018 από 11:30 μέχρι 13:00 για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και την επίδοση των ατομικών ελέγχων προόδου.

   Η πρόσκληση αφορά μόνο τους νόμιμους κηδεμόνες των μαθητών/ριών.