Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πέμπτη 08-03-2018

  • Τα τμήματα Β4 και Γ4 θα σχολάσουν μετά το πέρας της 5ης ώρας

 Eνημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

   Μετά τη συμπλήρωση όλων των κενών και την έκδοση του τελικού ωρολόγιου προγράμματος, και κατόπιν συνεννόησης του Διευθυντή και του Συλλόγου των Διδασκόντων,  ορίστηκαν οι ημέρες και οι ώρες στις οποίες οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς. Για το πρόγραμμα ενημέρωσης πατήστε εδώ...