Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Από τη Δευτέρα 3/12/2018 ισχύει τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Για να το δείτε ακολουθήστε τους συνδέσμους "Το σχολείο μας" - "Πρόγραμμα μαθημάτων"

Την Πέμπτη 13-12-2018 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

Την Παρασκευή 14-12-2018 θα πραγματοποιηθεί διδακτική επίσκεψη για τους μαθητές των τμημάτων Α4, Α5, Α6.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τροποποιηθεί ως εξής:

τα τμήματα Α3, Α4,Α5,Α6 Β2 και Β3 θα σχολάσουν με τη λήξη της 5ης ώρας (12:35)

 Eνημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

   Μετά τη συμπλήρωση όλων των κενών και την έκδοση του τελικού ωρολόγιου προγράμματος, και κατόπιν συνεννόησης του Διευθυντή και του Συλλόγου των Διδασκόντων,  ορίστηκαν οι ημέρες και οι ώρες στις οποίες οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς. Για το πρόγραμμα ενημέρωσης πατήστε εδώ...