Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Eνημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

   Μετά τη συμπλήρωση όλων των κενών και την έκδοση του τελικού ωρολόγιου προγράμματος, και κατόπιν συνεννόησης του Διευθυντή και του Συλλόγου των Διδασκόντων,  ορίστηκαν οι ημέρες και οι ώρες στις οποίες οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς. Για το πρόγραμμα ενημέρωσης πατήστε εδώ...