Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τετάρτη 21-02-2018

  • Τα τμήματα Β5, Γ1, Γ2 & Γ3 θα σχολάσουν μετά το πέρας της 5ης ώρας.